loading

Prijava za takmičenje

Molimo Vas da formu popunite sa tačnim podacima kako bi prijava bila važeća.

Kotizacija: 20€ jedna disciplina

Uplate iz Crne Gore:

Broj žiro računa: 510-126241-05 CKB Banka